Hopp til innhold

Royal bloom, Room Fragrance Diffuser

kr 299

Royal Bloom, luksuriøse duftpinner med en klassisk duft av tusenfryd og hvit aloe som sprer en behagelig duft i rommet.

20 på lager

Royal bloom, Room Fragrance Diffuser

Luksuriøse duftpinner med en klassisk duft av tusenfryd og hvit aloe som sprer en behagelig duft i rommet.

 

Fjern pluggen fra flasken og plasser pinnene spredt utover i beholderen. For øyeblikkelig duft kan pinnene som har stått i beholderen snus. Forsikre deg at produktet er plassert på en stabil overflate for å unngå utilsiktet søl. Må ikke plasseres på overflater som er polerte, malte eller laget av plast. Tørk overflaten i tilfelle søl. La det gå 24 timer slik at duften får spre seg i rommet. Les sikkerhets- og forsiktighetsteksten nøye før bruk. Behold emballasjen for fremtidig referanse

Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake alvorlig øyeirritasjon. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Vask hendene grundig etter håndtering. Unngå kontakt med øynene. Hvis produktet kommer i øynene, skyll godt med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette er mulig. Fortsett å skylle godt med vann. Hvis irritasjon i øynene vedvarer: oppsøk lege. Hvis medisinske råd er nødvendig; ha emballasje eller etikett tilgjengelig. Oppbevares utilgjenglig for barn. Les etiketten nøye før bruk. Inneholder: (Tetrahydrolinalool, Cedryl Acetate, Linalyl Acetate). Kan gi allergisk reaksjon.